Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/02 kl 00 224 46 270 -
12/02 kl 01 252 45 297 -
12/02 kl 02 248 44 292 -
12/02 kl 03 216 43 259 -
12/02 kl 04 169 42 211 -
12/02 kl 05 115 42 157 -
12/02 kl 06 69 42 111 -
12/02 kl 07 43 41 84 -
12/02 kl 08 44 42 86 -
12/02 kl 09 71 43 114 -
12/02 kl 10 118 43 161 -
12/02 kl 11 176 43 219 -
12/02 kl 12 232 42 274 -
12/02 kl 13 267 41 308 -
12/02 kl 14 269 41 310 -
12/02 kl 15 241 41 282 -
12/02 kl 16 192 40 232 -
12/02 kl 17 134 40 174 -
12/02 kl 18 78 38 116 -
12/02 kl 19 38 36 74 -
12/02 kl 20 23 35 58 -
12/02 kl 21 35 33 68 -
12/02 kl 22 70 32 102 -
12/02 kl 23 122 32 154 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 262 302 327 343 310
Laveste vannstand 69 88 81 78 58
Avvik gult nivå -40 0 25 41 8
Avvik orange nivå -55 -15 10 26 -7
Avvik rødt nivå -67 -27 -2 14 -19
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm