Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/02 kl 00 264 290 270 -
12/02 kl 01 290 316 297 -
12/02 kl 02 284 312 292 -
12/02 kl 03 251 280 259 -
12/02 kl 04 204 231 211 -
12/02 kl 05 148 176 157 -
12/02 kl 06 102 130 111 -
12/02 kl 07 76 103 84 -
12/02 kl 08 78 104 86 -
12/02 kl 09 105 130 114 -
12/02 kl 10 151 176 161 -
12/02 kl 11 209 233 219 -
12/02 kl 12 265 287 274 -
12/02 kl 13 299 320 308 -
12/02 kl 14 301 321 310 -
12/02 kl 15 274 293 282 -
12/02 kl 16 223 243 232 -
12/02 kl 17 163 183 174 -
12/02 kl 18 106 126 116 -
12/02 kl 19 65 85 74 -
12/02 kl 20 50 70 58 -
12/02 kl 21 62 80 68 -
12/02 kl 22 97 114 102 -
12/02 kl 23 147 163 154 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 266 312 341 355 321
Laveste vannstand 68 87 74 73 50
Avvik gult nivå -36 10 39 53 19
Avvik orange nivå -51 -5 24 38 4
Avvik rødt nivå -63 -17 12 26 -8
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm