Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
12/02 kl 00 0% 0% 0% 290
12/02 kl 01 38% 0% 0% 316
12/02 kl 02 15% 0% 0% 312
12/02 kl 03 0% 0% 0% 280
12/02 kl 04 0% 0% 0% 231
12/02 kl 05 0% 0% 0% 176
12/02 kl 06 0% 0% 0% 130
12/02 kl 07 0% 0% 0% 103
12/02 kl 08 0% 0% 0% 104
12/02 kl 09 0% 0% 0% 130
12/02 kl 10 0% 0% 0% 176
12/02 kl 11 0% 0% 0% 233
12/02 kl 12 0% 0% 0% 287
12/02 kl 13 90% 6% 0% 320
12/02 kl 14 98% 6% 0% 321
12/02 kl 15 0% 0% 0% 293
12/02 kl 16 0% 0% 0% 243
12/02 kl 17 0% 0% 0% 183
12/02 kl 18 0% 0% 0% 126
12/02 kl 19 0% 0% 0% 85
12/02 kl 20 0% 0% 0% 70
12/02 kl 21 0% 0% 0% 80
12/02 kl 22 0% 0% 0% 114
12/02 kl 23 0% 0% 0% 163

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 63% 100% 100% 98%
Sanns. > orange nivå 0% 0% 92% 100% 6%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 46% 100% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm