Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
12/02 kl 00 - 270 272 272
12/02 kl 01 - 297 298 297
12/02 kl 02 - 292 294 -
12/02 kl 03 - 259 261 -
12/02 kl 04 - 211 213 -
12/02 kl 05 - 157 157 -
12/02 kl 06 - 111 110 -
12/02 kl 07 - 84 83 -
12/02 kl 08 - 86 85 -
12/02 kl 09 - 114 112 -
12/02 kl 10 - 161 159 -
12/02 kl 11 - 219 216 -
12/02 kl 12 - 274 271 -
12/02 kl 13 - 308 306 -
12/02 kl 14 - 310 - -
12/02 kl 15 - 282 - -
12/02 kl 16 - 232 - -
12/02 kl 17 - 174 - -
12/02 kl 18 - 116 - -
12/02 kl 19 - 74 - -
12/02 kl 20 - 58 - -
12/02 kl 21 - 68 - -
12/02 kl 22 - 102 - -
12/02 kl 23 - 154 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 262 302 327 343 310
Max. fra modell: 07/02 12 260 299 331 339 306
Max. fra modell: 07/02 00 259 297 331 352 297
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm