Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/02 kl 00 40 66 46 -
12/02 kl 01 38 64 45 -
12/02 kl 02 36 64 44 -
12/02 kl 03 35 64 43 -
12/02 kl 04 35 62 42 -
12/02 kl 05 33 61 42 -
12/02 kl 06 33 61 42 -
12/02 kl 07 33 60 41 -
12/02 kl 08 34 60 42 -
12/02 kl 09 34 59 43 -
12/02 kl 10 33 58 43 -
12/02 kl 11 33 57 43 -
12/02 kl 12 33 55 42 -
12/02 kl 13 32 53 41 -
12/02 kl 14 32 52 41 -
12/02 kl 15 33 52 41 -
12/02 kl 16 31 51 40 -
12/02 kl 17 29 49 40 -
12/02 kl 18 28 48 38 -
12/02 kl 19 27 47 36 -
12/02 kl 20 27 47 35 -
12/02 kl 21 27 45 33 -
12/02 kl 22 27 44 32 -
12/02 kl 23 25 41 32 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 25 66 66 76 46
Laveste værets virkning 6 25 55 48 32
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm