Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/02 kl 00 28 50 78 -
12/02 kl 01 104 51 155 -
12/02 kl 02 154 52 206 -
12/02 kl 03 159 48 207 -
12/02 kl 04 114 40 154 -
12/02 kl 05 38 42 80 -
12/02 kl 06 -38 44 6 -
12/02 kl 07 -94 36 -58 -
12/02 kl 08 -127 37 -90 -
12/02 kl 09 -135 37 -98 -
12/02 kl 10 -109 36 -73 -
12/02 kl 11 -48 34 -14 -
12/02 kl 12 33 38 71 -
12/02 kl 13 111 37 148 -
12/02 kl 14 167 31 198 -
12/02 kl 15 185 32 217 -
12/02 kl 16 151 35 186 -
12/02 kl 17 77 36 113 -
12/02 kl 18 -8 32 24 -
12/02 kl 19 -78 37 -41 -
12/02 kl 20 -126 34 -92 -
12/02 kl 21 -151 28 -123 -
12/02 kl 22 -148 34 -114 -
12/02 kl 23 -108 34 -74 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 150 201 236 260 217
Laveste vannstand -101 -105 -83 -95 -123
Avvik gult nivå -68 -17 18 42 -1
Avvik orange nivå -90 -39 -4 20 -23
Avvik rødt nivå -116 -65 -30 -6 -49
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm