Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
08/02 kl 00 304 - 294 293
08/02 kl 01 269 268 267 266
08/02 kl 02 215 219 218 217
08/02 kl 03 169 168 166 165
08/02 kl 04 130 117 115 114
08/02 kl 05 101 84 83 82
08/02 kl 06 88 83 82 81
08/02 kl 07 100 104 103 102
08/02 kl 08 143 144 143 142
08/02 kl 09 209 203 202 201
08/02 kl 10 272 268 267 266
08/02 kl 11 325 318 317 314
08/02 kl 12 342 334 333 331
08/02 kl 13 317 314 312 314
08/02 kl 14 259 262 261 263
08/02 kl 15 - 203 201 203
08/02 kl 16 - 146 145 145
08/02 kl 17 - 105 104 103
08/02 kl 18 - 90 87 85
08/02 kl 19 - 88 85 86
08/02 kl 20 - 116 115 120
08/02 kl 21 - 173 174 178
08/02 kl 22 - 250 248 249
08/02 kl 23 - 312 306 307

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 334 385 420 444 401
Max. fra modell: 07/02 12 333 378 418 445 398
Max. fra modell: 07/02 00 331 378 427 447 342
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm