Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/02 kl 00 313 19 332 -
09/02 kl 01 306 24 330 -
09/02 kl 02 264 23 287 -
09/02 kl 03 203 18 221 -
09/02 kl 04 141 21 162 -
09/02 kl 05 93 26 119 -
09/02 kl 06 65 24 89 -
09/02 kl 07 63 16 79 -
09/02 kl 08 93 25 118 -
09/02 kl 09 152 30 182 -
09/02 kl 10 225 27 252 -
09/02 kl 11 293 33 326 -
09/02 kl 12 337 44 381 -
09/02 kl 13 344 41 385 -
09/02 kl 14 308 37 345 -
09/02 kl 15 244 44 288 -
09/02 kl 16 172 47 219 -
09/02 kl 17 110 44 154 -
09/02 kl 18 66 42 108 -
09/02 kl 19 46 52 98 -
09/02 kl 20 58 53 111 -
09/02 kl 21 104 36 140 -
09/02 kl 22 175 36 211 -
09/02 kl 23 249 52 301 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 334 385 420 444 401
Laveste vannstand 83 79 101 89 61
Avvik gult nivå -68 -17 18 42 -1
Avvik orange nivå -90 -39 -4 20 -23
Avvik rødt nivå -116 -65 -30 -6 -49
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm