Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
09/02 kl 00 - 332 328 334
09/02 kl 01 - 330 330 334
09/02 kl 02 - 287 287 286
09/02 kl 03 - 221 220 220
09/02 kl 04 - 162 160 164
09/02 kl 05 - 119 116 121
09/02 kl 06 - 89 86 87
09/02 kl 07 - 79 78 81
09/02 kl 08 - 118 115 118
09/02 kl 09 - 182 176 175
09/02 kl 10 - 252 249 248
09/02 kl 11 - 326 322 324
09/02 kl 12 - 381 375 378
09/02 kl 13 - 385 378 377
09/02 kl 14 - 345 342 341
09/02 kl 15 - 288 284 282
09/02 kl 16 - 219 212 209
09/02 kl 17 - 154 152 149
09/02 kl 18 - 108 107 99
09/02 kl 19 - 98 94 85
09/02 kl 20 - 111 106 96
09/02 kl 21 - 140 139 135
09/02 kl 22 - 211 211 207
09/02 kl 23 - 301 295 285

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 334 385 420 444 401
Max. fra modell: 07/02 12 333 378 418 445 398
Max. fra modell: 07/02 00 331 378 427 447 342
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm