Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/02 kl 00 307 55 362 -
10/02 kl 01 333 39 372 -
10/02 kl 02 315 37 352 -
10/02 kl 03 259 51 310 -
10/02 kl 04 186 49 235 -
10/02 kl 05 121 43 164 -
10/02 kl 06 74 53 127 -
10/02 kl 07 51 56 107 -
10/02 kl 08 58 48 106 -
10/02 kl 09 100 52 152 -
10/02 kl 10 171 61 232 -
10/02 kl 11 252 55 307 -
10/02 kl 12 320 50 370 -
10/02 kl 13 358 62 420 -
10/02 kl 14 353 65 418 -
10/02 kl 15 302 57 359 -
10/02 kl 16 224 56 280 -
10/02 kl 17 146 63 209 -
10/02 kl 18 84 58 142 -
10/02 kl 19 45 57 102 -
10/02 kl 20 32 69 101 -
10/02 kl 21 54 68 122 -
10/02 kl 22 113 63 176 -
10/02 kl 23 193 56 249 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 334 385 420 444 401
Laveste vannstand 83 79 101 89 61
Avvik gult nivå -68 -17 18 42 -1
Avvik orange nivå -90 -39 -4 20 -23
Avvik rødt nivå -116 -65 -30 -6 -49
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm