Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/02 kl 00 270 68 338 -
11/02 kl 01 327 77 404 -
11/02 kl 02 344 69 413 -
11/02 kl 03 312 66 378 -
11/02 kl 04 243 63 306 -
11/02 kl 05 166 74 240 -
11/02 kl 06 102 74 176 -
11/02 kl 07 61 74 135 -
11/02 kl 08 45 72 117 -
11/02 kl 09 62 69 131 -
11/02 kl 10 115 78 193 -
11/02 kl 11 194 79 273 -
11/02 kl 12 276 79 355 -
11/02 kl 13 341 72 413 -
11/02 kl 14 370 74 444 -
11/02 kl 15 350 80 430 -
11/02 kl 16 285 76 361 -
11/02 kl 17 199 69 268 -
11/02 kl 18 122 68 190 -
11/02 kl 19 66 72 138 -
11/02 kl 20 33 68 101 -
11/02 kl 21 29 60 89 -
11/02 kl 22 61 60 121 -
11/02 kl 23 129 59 188 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 334 385 420 444 401
Laveste vannstand 83 79 101 89 61
Avvik gult nivå -68 -17 18 42 -1
Avvik orange nivå -90 -39 -4 20 -23
Avvik rødt nivå -116 -65 -30 -6 -49
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm