Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
11/02 kl 00 - 338 341 355
11/02 kl 01 - 404 406 414
11/02 kl 02 - 413 414 430
11/02 kl 03 - 378 386 395
11/02 kl 04 - 306 319 324
11/02 kl 05 - 240 249 255
11/02 kl 06 - 176 178 183
11/02 kl 07 - 135 132 142
11/02 kl 08 - 117 123 127
11/02 kl 09 - 131 143 146
11/02 kl 10 - 193 198 195
11/02 kl 11 - 273 270 269
11/02 kl 12 - 355 354 357
11/02 kl 13 - 413 421 418
11/02 kl 14 - 444 445 447
11/02 kl 15 - 430 427 423
11/02 kl 16 - 361 362 364
11/02 kl 17 - 268 275 275
11/02 kl 18 - 190 194 195
11/02 kl 19 - 138 139 139
11/02 kl 20 - 101 105 101
11/02 kl 21 - 89 95 99
11/02 kl 22 - 121 127 130
11/02 kl 23 - 188 196 201

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 334 385 420 444 401
Max. fra modell: 07/02 12 333 378 418 445 398
Max. fra modell: 07/02 00 331 378 427 447 342
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm