Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/02 kl 00 212 50 262 -
12/02 kl 01 288 51 339 -
12/02 kl 02 338 52 390 -
12/02 kl 03 343 48 391 -
12/02 kl 04 298 40 338 -
12/02 kl 05 222 42 264 -
12/02 kl 06 146 44 190 -
12/02 kl 07 90 36 126 -
12/02 kl 08 57 37 94 -
12/02 kl 09 49 37 86 -
12/02 kl 10 75 36 111 -
12/02 kl 11 136 34 170 -
12/02 kl 12 217 38 255 -
12/02 kl 13 295 37 332 -
12/02 kl 14 351 31 382 -
12/02 kl 15 369 32 401 -
12/02 kl 16 335 35 370 -
12/02 kl 17 261 36 297 -
12/02 kl 18 176 32 208 -
12/02 kl 19 106 37 143 -
12/02 kl 20 58 34 92 -
12/02 kl 21 33 28 61 -
12/02 kl 22 36 34 70 -
12/02 kl 23 76 34 110 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 334 385 420 444 401
Laveste vannstand 83 79 101 89 61
Avvik gult nivå -68 -17 18 42 -1
Avvik orange nivå -90 -39 -4 20 -23
Avvik rødt nivå -116 -65 -30 -6 -49
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm