Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/02 kl 00 258 280 262 -
12/02 kl 01 332 354 339 -
12/02 kl 02 380 403 390 -
12/02 kl 03 385 409 391 -
12/02 kl 04 336 359 338 -
12/02 kl 05 260 282 264 -
12/02 kl 06 180 204 190 -
12/02 kl 07 120 148 126 -
12/02 kl 08 89 115 94 -
12/02 kl 09 79 102 86 -
12/02 kl 10 101 128 111 -
12/02 kl 11 164 187 170 -
12/02 kl 12 247 271 255 -
12/02 kl 13 320 348 332 -
12/02 kl 14 373 406 382 -
12/02 kl 15 400 421 401 -
12/02 kl 16 364 384 370 -
12/02 kl 17 285 319 297 -
12/02 kl 18 200 226 208 -
12/02 kl 19 132 159 143 -
12/02 kl 20 84 107 92 -
12/02 kl 21 58 87 61 -
12/02 kl 22 58 95 70 -
12/02 kl 23 100 133 110 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 341 392 438 462 421
Laveste vannstand 81 84 87 81 58
Avvik gult nivå -61 -10 36 60 19
Avvik orange nivå -83 -32 14 38 -3
Avvik rødt nivå -109 -58 -12 12 -29
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm