Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/02 kl 00 46 68 50 -
12/02 kl 01 44 66 51 -
12/02 kl 02 42 65 52 -
12/02 kl 03 42 66 48 -
12/02 kl 04 38 61 40 -
12/02 kl 05 38 60 42 -
12/02 kl 06 34 58 44 -
12/02 kl 07 30 58 36 -
12/02 kl 08 32 58 37 -
12/02 kl 09 30 53 37 -
12/02 kl 10 26 53 36 -
12/02 kl 11 28 51 34 -
12/02 kl 12 30 54 38 -
12/02 kl 13 25 53 37 -
12/02 kl 14 22 55 31 -
12/02 kl 15 31 52 32 -
12/02 kl 16 29 49 35 -
12/02 kl 17 24 58 36 -
12/02 kl 18 24 50 32 -
12/02 kl 19 26 53 37 -
12/02 kl 20 26 49 34 -
12/02 kl 21 25 54 28 -
12/02 kl 22 22 59 34 -
12/02 kl 23 24 57 34 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 29 53 69 80 52
Laveste værets virkning 0 16 37 59 28
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm