Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/02 kl 01 137 19 156 161
08/02 kl 02 127 15 142 150
08/02 kl 03 106 17 123 128
08/02 kl 04 80 13 93 100
08/02 kl 05 56 14 70 75
08/02 kl 06 40 12 52 58
08/02 kl 07 37 10 47 53
08/02 kl 08 46 11 57 61
08/02 kl 09 67 5 72 81
08/02 kl 10 94 8 102 105
08/02 kl 11 121 8 129 131
08/02 kl 12 141 6 147 152
08/02 kl 13 149 8 157 158
08/02 kl 14 145 4 149 154
08/02 kl 15 128 7 135 -
08/02 kl 16 102 4 106 -
08/02 kl 17 74 4 78 -
08/02 kl 18 52 4 56 -
08/02 kl 19 40 3 43 -
08/02 kl 20 42 5 47 -
08/02 kl 21 58 3 61 -
08/02 kl 22 83 5 88 -
08/02 kl 23 111 4 115 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 157 168 186 196 186
Laveste vannstand 43 32 37 38 25
Avvik gult nivå -39 -28 -10 0 -10
Avvik orange nivå -50 -39 -21 -11 -21
Avvik rødt nivå -58 -47 -29 -19 -29
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm