Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/02 kl 00 133 4 137 -
09/02 kl 01 146 5 151 -
09/02 kl 02 144 3 147 -
09/02 kl 03 129 6 135 -
09/02 kl 04 103 3 106 -
09/02 kl 05 72 4 76 -
09/02 kl 06 46 5 51 -
09/02 kl 07 30 2 32 -
09/02 kl 08 30 5 35 -
09/02 kl 09 45 2 47 -
09/02 kl 10 72 4 76 -
09/02 kl 11 105 5 110 -
09/02 kl 12 135 5 140 -
09/02 kl 13 154 7 161 -
09/02 kl 14 160 8 168 -
09/02 kl 15 149 9 158 -
09/02 kl 16 125 11 136 -
09/02 kl 17 93 10 103 -
09/02 kl 18 61 13 74 -
09/02 kl 19 38 12 50 -
09/02 kl 20 29 13 42 -
09/02 kl 21 36 14 50 -
09/02 kl 22 57 14 71 -
09/02 kl 23 88 14 102 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 157 168 186 196 186
Laveste vannstand 43 32 37 38 25
Avvik gult nivå -39 -28 -10 0 -10
Avvik orange nivå -50 -39 -21 -11 -21
Avvik rødt nivå -58 -47 -29 -19 -29
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm