Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/02 kl 00 119 12 131 -
10/02 kl 01 143 13 156 -
10/02 kl 02 153 14 167 -
10/02 kl 03 147 15 162 -
10/02 kl 04 127 14 141 -
10/02 kl 05 95 14 109 -
10/02 kl 06 62 15 77 -
10/02 kl 07 35 14 49 -
10/02 kl 08 23 14 37 -
10/02 kl 09 28 14 42 -
10/02 kl 10 49 16 65 -
10/02 kl 11 82 16 98 -
10/02 kl 12 118 15 133 -
10/02 kl 13 148 17 165 -
10/02 kl 14 166 18 184 -
10/02 kl 15 166 20 186 -
10/02 kl 16 149 18 167 -
10/02 kl 17 119 18 137 -
10/02 kl 18 82 19 101 -
10/02 kl 19 48 19 67 -
10/02 kl 20 26 19 45 -
10/02 kl 21 21 20 41 -
10/02 kl 22 33 19 52 -
10/02 kl 23 61 21 82 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 157 168 186 196 186
Laveste vannstand 43 32 37 38 25
Avvik gult nivå -39 -28 -10 0 -10
Avvik orange nivå -50 -39 -21 -11 -21
Avvik rødt nivå -58 -47 -29 -19 -29
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm