Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/02 kl 00 95 21 116 -
11/02 kl 01 128 21 149 -
11/02 kl 02 150 23 173 -
11/02 kl 03 157 22 179 -
11/02 kl 04 146 25 171 -
11/02 kl 05 121 23 144 -
11/02 kl 06 86 23 109 -
11/02 kl 07 51 23 74 -
11/02 kl 08 27 23 50 -
11/02 kl 09 19 24 43 -
11/02 kl 10 30 23 53 -
11/02 kl 11 57 24 81 -
11/02 kl 12 94 24 118 -
11/02 kl 13 131 24 155 -
11/02 kl 14 160 22 182 -
11/02 kl 15 173 23 196 -
11/02 kl 16 168 22 190 -
11/02 kl 17 145 21 166 -
11/02 kl 18 109 21 130 -
11/02 kl 19 70 20 90 -
11/02 kl 20 37 21 58 -
11/02 kl 21 19 19 38 -
11/02 kl 22 19 19 38 -
11/02 kl 23 36 19 55 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 157 168 186 196 186
Laveste vannstand 43 32 37 38 25
Avvik gult nivå -39 -28 -10 0 -10
Avvik orange nivå -50 -39 -21 -11 -21
Avvik rødt nivå -58 -47 -29 -19 -29
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm