Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/02 kl 00 67 18 85 -
12/02 kl 01 103 19 122 -
12/02 kl 02 135 18 153 -
12/02 kl 03 154 18 172 -
12/02 kl 04 156 19 175 -
12/02 kl 05 141 18 159 -
12/02 kl 06 111 19 130 -
12/02 kl 07 75 17 92 -
12/02 kl 08 43 18 61 -
12/02 kl 09 23 17 40 -
12/02 kl 10 20 16 36 -
12/02 kl 11 36 16 52 -
12/02 kl 12 67 15 82 -
12/02 kl 13 106 16 122 -
12/02 kl 14 141 14 155 -
12/02 kl 15 166 13 179 -
12/02 kl 16 174 12 186 -
12/02 kl 17 164 12 176 -
12/02 kl 18 137 11 148 -
12/02 kl 19 99 9 108 -
12/02 kl 20 61 9 70 -
12/02 kl 21 31 9 40 -
12/02 kl 22 18 7 25 -
12/02 kl 23 22 8 30 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 157 168 186 196 186
Laveste vannstand 43 32 37 38 25
Avvik gult nivå -39 -28 -10 0 -10
Avvik orange nivå -50 -39 -21 -11 -21
Avvik rødt nivå -58 -47 -29 -19 -29
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm