Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/02 kl 01 -3 -7 -10 -8
08/02 kl 02 4 -9 -5 0
08/02 kl 03 8 -13 -5 6
08/02 kl 04 11 -12 -1 10
08/02 kl 05 10 -8 2 7
08/02 kl 06 3 -11 -8 -4
08/02 kl 07 -7 -14 -21 -19
08/02 kl 08 -16 -6 -22 -31
08/02 kl 09 -22 2 -20 -38
08/02 kl 10 -23 2 -21 -36
08/02 kl 11 -20 4 -16 -25
08/02 kl 12 -12 10 -2 -12
08/02 kl 13 -4 14 10 0
08/02 kl 14 3 9 12 8
08/02 kl 15 8 5 13 -
08/02 kl 16 12 9 21 -
08/02 kl 17 14 9 23 -
08/02 kl 18 10 5 15 -
08/02 kl 19 1 9 10 -
08/02 kl 20 -10 15 5 -
08/02 kl 21 -18 20 2 -
08/02 kl 22 -21 24 3 -
08/02 kl 23 -20 28 8 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 23 73 125 113 67
Laveste vannstand -22 14 6 44 28
Avvik gult nivå -81 -31 21 9 -37
Avvik orange nivå -101 -51 1 -11 -57
Avvik rødt nivå -119 -69 -17 -29 -75
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm