Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/02 kl 01 -10 -10 -10 -8
08/02 kl 02 -6 -5 -5 0
08/02 kl 03 -8 -6 -5 6
08/02 kl 04 -2 0 -1 10
08/02 kl 05 2 5 2 7
08/02 kl 06 -8 -6 -8 -4
08/02 kl 07 -22 -19 -21 -19
08/02 kl 08 -22 -18 -22 -31
08/02 kl 09 -19 -15 -20 -38
08/02 kl 10 -24 -20 -21 -36
08/02 kl 11 -22 -17 -16 -25
08/02 kl 12 -8 -3 -2 -12
08/02 kl 13 7 11 10 0
08/02 kl 14 9 15 12 8
08/02 kl 15 6 14 13 -
08/02 kl 16 17 23 21 -
08/02 kl 17 24 31 23 -
08/02 kl 18 16 23 15 -
08/02 kl 19 11 18 10 -
08/02 kl 20 3 14 5 -
08/02 kl 21 1 10 2 -
08/02 kl 22 0 8 3 -
08/02 kl 23 0 10 8 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 31 86 149 122 84
Laveste vannstand -24 -2 2 33 -21
Avvik gult nivå -73 -18 45 18 -20
Avvik orange nivå -93 -38 25 -2 -40
Avvik rødt nivå -111 -56 7 -20 -58
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm