Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
08/02 kl 00 -17 - -21 -23
08/02 kl 01 -8 -10 -10 -11
08/02 kl 02 0 -5 -5 -7
08/02 kl 03 6 -5 -5 -7
08/02 kl 04 10 -1 -1 -3
08/02 kl 05 7 2 2 0
08/02 kl 06 -4 -8 -8 -9
08/02 kl 07 -19 -21 -21 -22
08/02 kl 08 -31 -22 -22 -23
08/02 kl 09 -38 -20 -20 -20
08/02 kl 10 -36 -21 -21 -21
08/02 kl 11 -25 -16 -16 -15
08/02 kl 12 -12 -2 -2 0
08/02 kl 13 0 10 9 12
08/02 kl 14 8 12 12 14
08/02 kl 15 - 13 13 13
08/02 kl 16 - 21 23 20
08/02 kl 17 - 23 26 22
08/02 kl 18 - 15 18 16
08/02 kl 19 - 10 12 12
08/02 kl 20 - 5 6 7
08/02 kl 21 - 2 3 4
08/02 kl 22 - 3 2 4
08/02 kl 23 - 8 6 6

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 23 73 125 113 67
Max. fra modell: 07/02 12 26 69 124 114 74
Max. fra modell: 07/02 00 22 56 126 119 39
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm