Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/02 kl 00 -13 31 18 -
09/02 kl 01 -5 30 25 -
09/02 kl 02 3 30 33 -
09/02 kl 03 7 39 46 -
09/02 kl 04 9 42 51 -
09/02 kl 05 10 43 53 -
09/02 kl 06 7 49 56 -
09/02 kl 07 -1 54 53 -
09/02 kl 08 -12 55 43 -
09/02 kl 09 -20 55 35 -
09/02 kl 10 -24 61 37 -
09/02 kl 11 -23 70 47 -
09/02 kl 12 -18 64 46 -
09/02 kl 13 -9 55 46 -
09/02 kl 14 0 58 58 -
09/02 kl 15 6 55 61 -
09/02 kl 16 9 49 58 -
09/02 kl 17 12 50 62 -
09/02 kl 18 12 61 73 -
09/02 kl 19 7 57 64 -
09/02 kl 20 -4 39 35 -
09/02 kl 21 -14 31 17 -
09/02 kl 22 -20 39 19 -
09/02 kl 23 -21 35 14 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 23 73 125 113 67
Laveste vannstand -22 14 6 44 28
Avvik gult nivå -81 -31 21 9 -37
Avvik orange nivå -101 -51 1 -11 -57
Avvik rødt nivå -119 -69 -17 -29 -75
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm