Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/02 kl 00 10 20 18 -
09/02 kl 01 20 31 25 -
09/02 kl 02 28 41 33 -
09/02 kl 03 42 53 46 -
09/02 kl 04 45 57 51 -
09/02 kl 05 46 61 53 -
09/02 kl 06 52 69 56 -
09/02 kl 07 50 67 53 -
09/02 kl 08 39 55 43 -
09/02 kl 09 27 42 35 -
09/02 kl 10 24 41 37 -
09/02 kl 11 31 51 47 -
09/02 kl 12 31 53 46 -
09/02 kl 13 32 59 46 -
09/02 kl 14 47 73 58 -
09/02 kl 15 55 84 61 -
09/02 kl 16 52 86 58 -
09/02 kl 17 51 83 62 -
09/02 kl 18 51 78 73 -
09/02 kl 19 43 72 64 -
09/02 kl 20 23 54 35 -
09/02 kl 21 7 44 17 -
09/02 kl 22 1 38 19 -
09/02 kl 23 -2 27 14 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 31 86 149 122 84
Laveste vannstand -24 -2 2 33 -21
Avvik gult nivå -73 -18 45 18 -20
Avvik orange nivå -93 -38 25 -2 -40
Avvik rødt nivå -111 -56 7 -20 -58
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm