Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
09/02 kl 00 - 18 16 16
09/02 kl 01 - 25 24 24
09/02 kl 02 - 33 31 34
09/02 kl 03 - 46 43 44
09/02 kl 04 - 51 48 48
09/02 kl 05 - 53 50 48
09/02 kl 06 - 56 52 51
09/02 kl 07 - 53 50 46
09/02 kl 08 - 43 42 35
09/02 kl 09 - 35 36 27
09/02 kl 10 - 37 37 26
09/02 kl 11 - 47 44 32
09/02 kl 12 - 46 44 34
09/02 kl 13 - 46 49 43
09/02 kl 14 - 58 63 55
09/02 kl 15 - 61 66 56
09/02 kl 16 - 58 59 49
09/02 kl 17 - 62 60 48
09/02 kl 18 - 73 69 52
09/02 kl 19 - 64 62 48
09/02 kl 20 - 35 34 32
09/02 kl 21 - 17 16 26
09/02 kl 22 - 19 15 28
09/02 kl 23 - 14 12 22

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 23 73 125 113 67
Max. fra modell: 07/02 12 26 69 124 114 74
Max. fra modell: 07/02 00 22 56 126 119 39
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm