Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/02 kl 00 -18 24 6 -
10/02 kl 01 -9 27 18 -
10/02 kl 02 1 43 44 -
10/02 kl 03 7 46 53 -
10/02 kl 04 8 42 50 -
10/02 kl 05 9 49 58 -
10/02 kl 06 10 57 67 -
10/02 kl 07 5 53 58 -
10/02 kl 08 -6 46 40 -
10/02 kl 09 -17 55 38 -
10/02 kl 10 -23 64 41 -
10/02 kl 11 -25 66 41 -
10/02 kl 12 -23 68 45 -
10/02 kl 13 -15 84 69 -
10/02 kl 14 -4 98 94 -
10/02 kl 15 4 99 103 -
10/02 kl 16 7 101 108 -
10/02 kl 17 8 110 118 -
10/02 kl 18 11 114 125 -
10/02 kl 19 11 113 124 -
10/02 kl 20 3 113 116 -
10/02 kl 21 -9 118 109 -
10/02 kl 22 -17 121 104 -
10/02 kl 23 -21 119 98 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 23 73 125 113 67
Laveste vannstand -22 14 6 44 28
Avvik gult nivå -81 -31 21 9 -37
Avvik orange nivå -101 -51 1 -11 -57
Avvik rødt nivå -119 -69 -17 -29 -75
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm