Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/02 kl 00 2 22 6 -
10/02 kl 01 16 38 18 -
10/02 kl 02 31 54 44 -
10/02 kl 03 35 61 53 -
10/02 kl 04 40 64 50 -
10/02 kl 05 46 77 58 -
10/02 kl 06 52 88 67 -
10/02 kl 07 43 82 58 -
10/02 kl 08 32 71 40 -
10/02 kl 09 29 67 38 -
10/02 kl 10 32 65 41 -
10/02 kl 11 34 63 41 -
10/02 kl 12 43 70 45 -
10/02 kl 13 63 94 69 -
10/02 kl 14 81 112 94 -
10/02 kl 15 90 122 103 -
10/02 kl 16 99 130 108 -
10/02 kl 17 105 144 118 -
10/02 kl 18 110 149 125 -
10/02 kl 19 106 142 124 -
10/02 kl 20 104 140 116 -
10/02 kl 21 99 128 109 -
10/02 kl 22 90 113 104 -
10/02 kl 23 84 106 98 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 31 86 149 122 84
Laveste vannstand -24 -2 2 33 -21
Avvik gult nivå -73 -18 45 18 -20
Avvik orange nivå -93 -38 25 -2 -40
Avvik rødt nivå -111 -56 7 -20 -58
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm