Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
10/02 kl 00 - 6 11 11
10/02 kl 01 - 18 27 17
10/02 kl 02 - 44 51 41
10/02 kl 03 - 53 53 52
10/02 kl 04 - 50 44 50
10/02 kl 05 - 58 50 54
10/02 kl 06 - 67 59 66
10/02 kl 07 - 58 52 63
10/02 kl 08 - 40 37 50
10/02 kl 09 - 38 40 46
10/02 kl 10 - 41 45 47
10/02 kl 11 - 41 43 42
10/02 kl 12 - 45 46 44
10/02 kl 13 - 69 69 69
10/02 kl 14 - 94 91 93
10/02 kl 15 - 103 98 101
10/02 kl 16 - 108 103 107
10/02 kl 17 - 118 116 120
10/02 kl 18 - 125 124 126
10/02 kl 19 - 124 123 121
10/02 kl 20 - 116 119 114
10/02 kl 21 - 109 113 110
10/02 kl 22 - 104 104 103
10/02 kl 23 - 98 96 95

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 23 73 125 113 67
Max. fra modell: 07/02 12 26 69 124 114 74
Max. fra modell: 07/02 00 22 56 126 119 39
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm