Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/02 kl 00 -22 117 95 -
11/02 kl 01 -16 116 100 -
11/02 kl 02 -5 113 108 -
11/02 kl 03 5 108 113 -
11/02 kl 04 9 100 109 -
11/02 kl 05 9 90 99 -
11/02 kl 06 9 84 93 -
11/02 kl 07 9 78 87 -
11/02 kl 08 3 76 79 -
11/02 kl 09 -9 76 67 -
11/02 kl 10 -20 81 61 -
11/02 kl 11 -24 81 57 -
11/02 kl 12 -25 78 53 -
11/02 kl 13 -22 78 56 -
11/02 kl 14 -12 80 68 -
11/02 kl 15 -1 77 76 -
11/02 kl 16 5 72 77 -
11/02 kl 17 6 71 77 -
11/02 kl 18 8 73 81 -
11/02 kl 19 11 69 80 -
11/02 kl 20 9 63 72 -
11/02 kl 21 -1 63 62 -
11/02 kl 22 -12 64 52 -
11/02 kl 23 -19 63 44 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 23 73 125 113 67
Laveste vannstand -22 14 6 44 28
Avvik gult nivå -81 -31 21 9 -37
Avvik orange nivå -101 -51 1 -11 -57
Avvik rødt nivå -119 -69 -17 -29 -75
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm