Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/02 kl 00 85 108 95 -
11/02 kl 01 91 112 100 -
11/02 kl 02 97 118 108 -
11/02 kl 03 99 121 113 -
11/02 kl 04 101 122 109 -
11/02 kl 05 96 116 99 -
11/02 kl 06 86 108 93 -
11/02 kl 07 81 104 87 -
11/02 kl 08 74 93 79 -
11/02 kl 09 58 79 67 -
11/02 kl 10 47 66 61 -
11/02 kl 11 40 69 57 -
11/02 kl 12 40 68 53 -
11/02 kl 13 44 71 56 -
11/02 kl 14 50 83 68 -
11/02 kl 15 58 92 76 -
11/02 kl 16 63 89 77 -
11/02 kl 17 58 86 77 -
11/02 kl 18 55 87 81 -
11/02 kl 19 59 90 80 -
11/02 kl 20 57 86 72 -
11/02 kl 21 45 77 62 -
11/02 kl 22 37 66 52 -
11/02 kl 23 33 59 44 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 31 86 149 122 84
Laveste vannstand -24 -2 2 33 -21
Avvik gult nivå -73 -18 45 18 -20
Avvik orange nivå -93 -38 25 -2 -40
Avvik rødt nivå -111 -56 7 -20 -58
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm