Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
11/02 kl 00 - 95 96 97
11/02 kl 01 - 100 103 107
11/02 kl 02 - 108 108 113
11/02 kl 03 - 113 114 118
11/02 kl 04 - 109 112 119
11/02 kl 05 - 99 103 110
11/02 kl 06 - 93 95 100
11/02 kl 07 - 87 89 95
11/02 kl 08 - 79 81 88
11/02 kl 09 - 67 63 70
11/02 kl 10 - 61 48 53
11/02 kl 11 - 57 39 48
11/02 kl 12 - 53 37 52
11/02 kl 13 - 56 39 55
11/02 kl 14 - 68 47 62
11/02 kl 15 - 76 58 71
11/02 kl 16 - 77 69 79
11/02 kl 17 - 77 75 78
11/02 kl 18 - 81 78 73
11/02 kl 19 - 80 80 72
11/02 kl 20 - 72 78 71
11/02 kl 21 - 62 67 63
11/02 kl 22 - 52 53 51
11/02 kl 23 - 44 45 41

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 23 73 125 113 67
Max. fra modell: 07/02 12 26 69 124 114 74
Max. fra modell: 07/02 00 22 56 126 119 39
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm