Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/02 kl 00 107 130 117 -
11/02 kl 01 107 128 116 -
11/02 kl 02 102 123 113 -
11/02 kl 03 94 116 108 -
11/02 kl 04 92 113 100 -
11/02 kl 05 87 107 90 -
11/02 kl 06 77 99 84 -
11/02 kl 07 72 95 78 -
11/02 kl 08 71 90 76 -
11/02 kl 09 67 88 76 -
11/02 kl 10 67 86 81 -
11/02 kl 11 64 93 81 -
11/02 kl 12 65 93 78 -
11/02 kl 13 66 93 78 -
11/02 kl 14 62 95 80 -
11/02 kl 15 59 93 77 -
11/02 kl 16 58 84 72 -
11/02 kl 17 52 80 71 -
11/02 kl 18 47 79 73 -
11/02 kl 19 48 79 69 -
11/02 kl 20 48 77 63 -
11/02 kl 21 46 78 63 -
11/02 kl 22 49 78 64 -
11/02 kl 23 52 78 63 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 28 70 121 117 63
Laveste værets virkning -14 30 24 63 40
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm