Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/02 kl 00 -22 61 39 -
12/02 kl 01 -22 61 39 -
12/02 kl 02 -14 63 49 -
12/02 kl 03 -2 63 61 -
12/02 kl 04 7 60 67 -
12/02 kl 05 9 57 66 -
12/02 kl 06 8 55 63 -
12/02 kl 07 10 54 64 -
12/02 kl 08 9 53 62 -
12/02 kl 09 1 54 55 -
12/02 kl 10 -11 56 45 -
12/02 kl 11 -20 58 38 -
12/02 kl 12 -24 55 31 -
12/02 kl 13 -25 53 28 -
12/02 kl 14 -20 51 31 -
12/02 kl 15 -10 49 39 -
12/02 kl 16 1 47 48 -
12/02 kl 17 4 46 50 -
12/02 kl 18 4 48 52 -
12/02 kl 19 7 48 55 -
12/02 kl 20 10 43 53 -
12/02 kl 21 7 40 47 -
12/02 kl 22 -4 43 39 -
12/02 kl 23 -14 45 31 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 23 73 125 113 67
Laveste vannstand -22 14 6 44 28
Avvik gult nivå -81 -31 21 9 -37
Avvik orange nivå -101 -51 1 -11 -57
Avvik rødt nivå -119 -69 -17 -29 -75
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm