Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/02 kl 00 29 58 39 -
12/02 kl 01 24 55 39 -
12/02 kl 02 29 61 49 -
12/02 kl 03 43 72 61 -
12/02 kl 04 52 82 67 -
12/02 kl 05 50 84 66 -
12/02 kl 06 48 82 63 -
12/02 kl 07 48 84 64 -
12/02 kl 08 43 81 62 -
12/02 kl 09 38 70 55 -
12/02 kl 10 23 58 45 -
12/02 kl 11 11 48 38 -
12/02 kl 12 8 43 31 -
12/02 kl 13 8 46 28 -
12/02 kl 14 12 50 31 -
12/02 kl 15 18 55 39 -
12/02 kl 16 24 63 48 -
12/02 kl 17 21 66 50 -
12/02 kl 18 16 64 52 -
12/02 kl 19 15 64 55 -
12/02 kl 20 15 67 53 -
12/02 kl 21 7 66 47 -
12/02 kl 22 -8 53 39 -
12/02 kl 23 -21 42 31 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 31 86 149 122 84
Laveste vannstand -24 -2 2 33 -21
Avvik gult nivå -73 -18 45 18 -20
Avvik orange nivå -93 -38 25 -2 -40
Avvik rødt nivå -111 -56 7 -20 -58
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm