Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
12/02 kl 00 - 39 46 39
12/02 kl 01 - 39 47 39
12/02 kl 02 - 49 55 -
12/02 kl 03 - 61 66 -
12/02 kl 04 - 67 74 -
12/02 kl 05 - 66 74 -
12/02 kl 06 - 63 70 -
12/02 kl 07 - 64 68 -
12/02 kl 08 - 62 66 -
12/02 kl 09 - 55 57 -
12/02 kl 10 - 45 42 -
12/02 kl 11 - 38 30 -
12/02 kl 12 - 31 24 -
12/02 kl 13 - 28 22 -
12/02 kl 14 - 31 - -
12/02 kl 15 - 39 - -
12/02 kl 16 - 48 - -
12/02 kl 17 - 50 - -
12/02 kl 18 - 52 - -
12/02 kl 19 - 55 - -
12/02 kl 20 - 53 - -
12/02 kl 21 - 47 - -
12/02 kl 22 - 39 - -
12/02 kl 23 - 31 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 23 73 125 113 67
Max. fra modell: 07/02 12 26 69 124 114 74
Max. fra modell: 07/02 00 22 56 126 119 39
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm