Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/02 kl 01 63 -7 56 58
08/02 kl 02 70 -9 61 66
08/02 kl 03 74 -13 61 72
08/02 kl 04 77 -12 65 76
08/02 kl 05 76 -8 68 73
08/02 kl 06 69 -11 58 62
08/02 kl 07 59 -14 45 47
08/02 kl 08 50 -6 44 35
08/02 kl 09 44 2 46 28
08/02 kl 10 43 2 45 30
08/02 kl 11 46 4 50 41
08/02 kl 12 54 10 64 54
08/02 kl 13 62 14 76 66
08/02 kl 14 69 9 78 74
08/02 kl 15 74 5 79 -
08/02 kl 16 78 9 87 -
08/02 kl 17 80 9 89 -
08/02 kl 18 76 5 81 -
08/02 kl 19 67 9 76 -
08/02 kl 20 56 15 71 -
08/02 kl 21 48 20 68 -
08/02 kl 22 45 24 69 -
08/02 kl 23 46 28 74 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 89 139 191 179 133
Laveste vannstand 44 80 72 110 94
Avvik gult nivå -81 -31 21 9 -37
Avvik orange nivå -101 -51 1 -11 -57
Avvik rødt nivå -119 -69 -17 -29 -75
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm