Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/02 kl 01 56 56 56 58
08/02 kl 02 60 61 61 66
08/02 kl 03 58 60 61 72
08/02 kl 04 64 66 65 76
08/02 kl 05 68 71 68 73
08/02 kl 06 58 60 58 62
08/02 kl 07 44 47 45 47
08/02 kl 08 44 48 44 35
08/02 kl 09 47 51 46 28
08/02 kl 10 42 46 45 30
08/02 kl 11 44 49 50 41
08/02 kl 12 58 63 64 54
08/02 kl 13 73 77 76 66
08/02 kl 14 75 81 78 74
08/02 kl 15 72 80 79 -
08/02 kl 16 83 89 87 -
08/02 kl 17 90 97 89 -
08/02 kl 18 82 89 81 -
08/02 kl 19 77 84 76 -
08/02 kl 20 69 80 71 -
08/02 kl 21 67 76 68 -
08/02 kl 22 66 74 69 -
08/02 kl 23 66 76 74 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 97 152 215 188 150
Laveste vannstand 42 64 68 99 45
Avvik gult nivå -73 -18 45 18 -20
Avvik orange nivå -93 -38 25 -2 -40
Avvik rødt nivå -111 -56 7 -20 -58
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm