Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
08/02 kl 00 49 - 45 43
08/02 kl 01 58 56 56 55
08/02 kl 02 66 61 61 59
08/02 kl 03 72 61 61 59
08/02 kl 04 76 65 65 63
08/02 kl 05 73 68 68 66
08/02 kl 06 62 58 58 57
08/02 kl 07 47 45 45 44
08/02 kl 08 35 44 44 43
08/02 kl 09 28 46 46 46
08/02 kl 10 30 45 45 45
08/02 kl 11 41 50 50 51
08/02 kl 12 54 64 64 66
08/02 kl 13 66 76 75 78
08/02 kl 14 74 78 78 80
08/02 kl 15 - 79 79 79
08/02 kl 16 - 87 89 86
08/02 kl 17 - 89 92 88
08/02 kl 18 - 81 84 82
08/02 kl 19 - 76 78 78
08/02 kl 20 - 71 72 73
08/02 kl 21 - 68 69 70
08/02 kl 22 - 69 68 70
08/02 kl 23 - 74 72 72

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 89 139 191 179 133
Max. fra modell: 07/02 12 92 135 190 180 140
Max. fra modell: 07/02 00 88 122 192 185 105
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm