Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/02 kl 01 -7 -7 -7 -5
08/02 kl 02 -10 -9 -9 -4
08/02 kl 03 -16 -14 -13 -2
08/02 kl 04 -13 -11 -12 -1
08/02 kl 05 -8 -5 -8 -3
08/02 kl 06 -11 -9 -11 -7
08/02 kl 07 -15 -12 -14 -12
08/02 kl 08 -6 -2 -6 -15
08/02 kl 09 3 7 2 -16
08/02 kl 10 -1 3 2 -13
08/02 kl 11 -2 3 4 -5
08/02 kl 12 4 9 10 0
08/02 kl 13 11 15 14 4
08/02 kl 14 6 12 9 5
08/02 kl 15 -2 6 5 -
08/02 kl 16 5 11 9 -
08/02 kl 17 10 17 9 -
08/02 kl 18 6 13 5 -
08/02 kl 19 10 17 9 -
08/02 kl 20 13 24 15 -
08/02 kl 21 19 28 20 -
08/02 kl 22 21 29 24 -
08/02 kl 23 20 30 28 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 28 70 121 117 63
Laveste værets virkning -14 30 24 63 40
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm