Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/02 kl 00 53 31 84 -
09/02 kl 01 61 30 91 -
09/02 kl 02 69 30 99 -
09/02 kl 03 73 39 112 -
09/02 kl 04 75 42 117 -
09/02 kl 05 76 43 119 -
09/02 kl 06 73 49 122 -
09/02 kl 07 65 54 119 -
09/02 kl 08 54 55 109 -
09/02 kl 09 46 55 101 -
09/02 kl 10 42 61 103 -
09/02 kl 11 43 70 113 -
09/02 kl 12 48 64 112 -
09/02 kl 13 57 55 112 -
09/02 kl 14 66 58 124 -
09/02 kl 15 72 55 127 -
09/02 kl 16 75 49 124 -
09/02 kl 17 78 50 128 -
09/02 kl 18 78 61 139 -
09/02 kl 19 73 57 130 -
09/02 kl 20 62 39 101 -
09/02 kl 21 52 31 83 -
09/02 kl 22 46 39 85 -
09/02 kl 23 45 35 80 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 89 139 191 179 133
Laveste vannstand 44 80 72 110 94
Avvik gult nivå -81 -31 21 9 -37
Avvik orange nivå -101 -51 1 -11 -57
Avvik rødt nivå -119 -69 -17 -29 -75
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm