Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/02 kl 00 76 86 84 -
09/02 kl 01 86 97 91 -
09/02 kl 02 94 107 99 -
09/02 kl 03 108 119 112 -
09/02 kl 04 111 123 117 -
09/02 kl 05 112 127 119 -
09/02 kl 06 118 135 122 -
09/02 kl 07 116 133 119 -
09/02 kl 08 105 121 109 -
09/02 kl 09 93 108 101 -
09/02 kl 10 90 107 103 -
09/02 kl 11 97 117 113 -
09/02 kl 12 97 119 112 -
09/02 kl 13 98 125 112 -
09/02 kl 14 113 139 124 -
09/02 kl 15 121 150 127 -
09/02 kl 16 118 152 124 -
09/02 kl 17 117 149 128 -
09/02 kl 18 117 144 139 -
09/02 kl 19 109 138 130 -
09/02 kl 20 89 120 101 -
09/02 kl 21 73 110 83 -
09/02 kl 22 67 104 85 -
09/02 kl 23 64 93 80 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 97 152 215 188 150
Laveste vannstand 42 64 68 99 45
Avvik gult nivå -73 -18 45 18 -20
Avvik orange nivå -93 -38 25 -2 -40
Avvik rødt nivå -111 -56 7 -20 -58
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm