Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
09/02 kl 00 - 84 82 82
09/02 kl 01 - 91 90 90
09/02 kl 02 - 99 97 100
09/02 kl 03 - 112 109 110
09/02 kl 04 - 117 114 114
09/02 kl 05 - 119 116 114
09/02 kl 06 - 122 118 117
09/02 kl 07 - 119 116 112
09/02 kl 08 - 109 108 101
09/02 kl 09 - 101 102 93
09/02 kl 10 - 103 103 92
09/02 kl 11 - 113 110 98
09/02 kl 12 - 112 110 100
09/02 kl 13 - 112 115 109
09/02 kl 14 - 124 129 121
09/02 kl 15 - 127 132 122
09/02 kl 16 - 124 125 115
09/02 kl 17 - 128 126 114
09/02 kl 18 - 139 135 118
09/02 kl 19 - 130 128 114
09/02 kl 20 - 101 100 98
09/02 kl 21 - 83 82 92
09/02 kl 22 - 85 81 94
09/02 kl 23 - 80 78 88

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 89 139 191 179 133
Max. fra modell: 07/02 12 92 135 190 180 140
Max. fra modell: 07/02 00 88 122 192 185 105
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm