Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/02 kl 00 23 33 31 -
09/02 kl 01 25 36 30 -
09/02 kl 02 25 38 30 -
09/02 kl 03 35 46 39 -
09/02 kl 04 36 48 42 -
09/02 kl 05 36 51 43 -
09/02 kl 06 45 62 49 -
09/02 kl 07 51 68 54 -
09/02 kl 08 51 67 55 -
09/02 kl 09 47 62 55 -
09/02 kl 10 48 65 61 -
09/02 kl 11 54 74 70 -
09/02 kl 12 49 71 64 -
09/02 kl 13 41 68 55 -
09/02 kl 14 47 73 58 -
09/02 kl 15 49 78 55 -
09/02 kl 16 43 77 49 -
09/02 kl 17 39 71 50 -
09/02 kl 18 39 66 61 -
09/02 kl 19 36 65 57 -
09/02 kl 20 27 58 39 -
09/02 kl 21 21 58 31 -
09/02 kl 22 21 58 39 -
09/02 kl 23 19 48 35 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 28 70 121 117 63
Laveste værets virkning -14 30 24 63 40
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm