Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/02 kl 00 48 24 72 -
10/02 kl 01 57 27 84 -
10/02 kl 02 67 43 110 -
10/02 kl 03 73 46 119 -
10/02 kl 04 74 42 116 -
10/02 kl 05 75 49 124 -
10/02 kl 06 76 57 133 -
10/02 kl 07 71 53 124 -
10/02 kl 08 60 46 106 -
10/02 kl 09 49 55 104 -
10/02 kl 10 43 64 107 -
10/02 kl 11 41 66 107 -
10/02 kl 12 43 68 111 -
10/02 kl 13 51 84 135 -
10/02 kl 14 62 98 160 -
10/02 kl 15 70 99 169 -
10/02 kl 16 73 101 174 -
10/02 kl 17 74 110 184 -
10/02 kl 18 77 114 191 -
10/02 kl 19 77 113 190 -
10/02 kl 20 69 113 182 -
10/02 kl 21 57 118 175 -
10/02 kl 22 49 121 170 -
10/02 kl 23 45 119 164 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 89 139 191 179 133
Laveste vannstand 44 80 72 110 94
Avvik gult nivå -81 -31 21 9 -37
Avvik orange nivå -101 -51 1 -11 -57
Avvik rødt nivå -119 -69 -17 -29 -75
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm