Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/02 kl 00 68 88 72 -
10/02 kl 01 82 104 84 -
10/02 kl 02 97 120 110 -
10/02 kl 03 101 127 119 -
10/02 kl 04 106 130 116 -
10/02 kl 05 112 143 124 -
10/02 kl 06 118 154 133 -
10/02 kl 07 109 148 124 -
10/02 kl 08 98 137 106 -
10/02 kl 09 95 133 104 -
10/02 kl 10 98 131 107 -
10/02 kl 11 100 129 107 -
10/02 kl 12 109 136 111 -
10/02 kl 13 129 160 135 -
10/02 kl 14 147 178 160 -
10/02 kl 15 156 188 169 -
10/02 kl 16 165 196 174 -
10/02 kl 17 171 210 184 -
10/02 kl 18 176 215 191 -
10/02 kl 19 172 208 190 -
10/02 kl 20 170 206 182 -
10/02 kl 21 165 194 175 -
10/02 kl 22 156 179 170 -
10/02 kl 23 150 172 164 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 97 152 215 188 150
Laveste vannstand 42 64 68 99 45
Avvik gult nivå -73 -18 45 18 -20
Avvik orange nivå -93 -38 25 -2 -40
Avvik rødt nivå -111 -56 7 -20 -58
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm