Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
10/02 kl 00 - 72 77 77
10/02 kl 01 - 84 93 83
10/02 kl 02 - 110 117 107
10/02 kl 03 - 119 119 118
10/02 kl 04 - 116 110 116
10/02 kl 05 - 124 116 120
10/02 kl 06 - 133 125 132
10/02 kl 07 - 124 118 129
10/02 kl 08 - 106 103 116
10/02 kl 09 - 104 106 112
10/02 kl 10 - 107 111 113
10/02 kl 11 - 107 109 108
10/02 kl 12 - 111 112 110
10/02 kl 13 - 135 135 135
10/02 kl 14 - 160 157 159
10/02 kl 15 - 169 164 167
10/02 kl 16 - 174 169 173
10/02 kl 17 - 184 182 186
10/02 kl 18 - 191 190 192
10/02 kl 19 - 190 189 187
10/02 kl 20 - 182 185 180
10/02 kl 21 - 175 179 176
10/02 kl 22 - 170 170 169
10/02 kl 23 - 164 162 161

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 89 139 191 179 133
Max. fra modell: 07/02 12 92 135 190 180 140
Max. fra modell: 07/02 00 88 122 192 185 105
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm