Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/02 kl 00 20 40 24 -
10/02 kl 01 25 47 27 -
10/02 kl 02 30 53 43 -
10/02 kl 03 28 54 46 -
10/02 kl 04 32 56 42 -
10/02 kl 05 37 68 49 -
10/02 kl 06 42 78 57 -
10/02 kl 07 38 77 53 -
10/02 kl 08 38 77 46 -
10/02 kl 09 46 84 55 -
10/02 kl 10 55 88 64 -
10/02 kl 11 59 88 66 -
10/02 kl 12 66 93 68 -
10/02 kl 13 78 109 84 -
10/02 kl 14 85 116 98 -
10/02 kl 15 86 118 99 -
10/02 kl 16 92 123 101 -
10/02 kl 17 97 136 110 -
10/02 kl 18 99 138 114 -
10/02 kl 19 95 131 113 -
10/02 kl 20 101 137 113 -
10/02 kl 21 108 137 118 -
10/02 kl 22 107 130 121 -
10/02 kl 23 105 127 119 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 28 70 121 117 63
Laveste værets virkning -14 30 24 63 40
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm