Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/02 kl 00 44 117 161 -
11/02 kl 01 50 116 166 -
11/02 kl 02 61 113 174 -
11/02 kl 03 71 108 179 -
11/02 kl 04 75 100 175 -
11/02 kl 05 75 90 165 -
11/02 kl 06 75 84 159 -
11/02 kl 07 75 78 153 -
11/02 kl 08 69 76 145 -
11/02 kl 09 57 76 133 -
11/02 kl 10 46 81 127 -
11/02 kl 11 42 81 123 -
11/02 kl 12 41 78 119 -
11/02 kl 13 44 78 122 -
11/02 kl 14 54 80 134 -
11/02 kl 15 65 77 142 -
11/02 kl 16 71 72 143 -
11/02 kl 17 72 71 143 -
11/02 kl 18 74 73 147 -
11/02 kl 19 77 69 146 -
11/02 kl 20 75 63 138 -
11/02 kl 21 65 63 128 -
11/02 kl 22 54 64 118 -
11/02 kl 23 47 63 110 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 89 139 191 179 133
Laveste vannstand 44 80 72 110 94
Avvik gult nivå -81 -31 21 9 -37
Avvik orange nivå -101 -51 1 -11 -57
Avvik rødt nivå -119 -69 -17 -29 -75
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm