Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/02 kl 00 151 174 161 -
11/02 kl 01 157 178 166 -
11/02 kl 02 163 184 174 -
11/02 kl 03 165 187 179 -
11/02 kl 04 167 188 175 -
11/02 kl 05 162 182 165 -
11/02 kl 06 152 174 159 -
11/02 kl 07 147 170 153 -
11/02 kl 08 140 159 145 -
11/02 kl 09 124 145 133 -
11/02 kl 10 113 132 127 -
11/02 kl 11 106 135 123 -
11/02 kl 12 106 134 119 -
11/02 kl 13 110 137 122 -
11/02 kl 14 116 149 134 -
11/02 kl 15 124 158 142 -
11/02 kl 16 129 155 143 -
11/02 kl 17 124 152 143 -
11/02 kl 18 121 153 147 -
11/02 kl 19 125 156 146 -
11/02 kl 20 123 152 138 -
11/02 kl 21 111 143 128 -
11/02 kl 22 103 132 118 -
11/02 kl 23 99 125 110 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 97 152 215 188 150
Laveste vannstand 42 64 68 99 45
Avvik gult nivå -73 -18 45 18 -20
Avvik orange nivå -93 -38 25 -2 -40
Avvik rødt nivå -111 -56 7 -20 -58
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm